Detail príspevku/publikácie

Text, ktorý rozvrátil poriadok svojho sveta

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 7, s. 667-682.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,186
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 14.07.2020 - 01:37
Počet stiahnutí PDF: 478

Abstrakt

Článok analyzuje Deleuzov vzťah k platonizmu prostredníctvom jeho koncepcie pravdy ako stávania. Východiskom reflexie je Deleuzova analýza Platónovho Sofistu, textu, v ktorom Platón nechtiac rozvrátil hierarchický poriadok sveta, ktorý sám stvoril. Deleuze situuje Platónovo hľadanie pravdy do roviny imanencie: Vo chvíli, keď Platón prestáva používať metódu delenia na ocenenie filozofa ako pravého uchádzača, aby ju použil na prenasledovanie sofistu ako nepravého uchádzača, vydáva sa na cestu do neznáma. V osobe sofistu prenasleduje simulakrum, zdanie, ktorého bytie rozvracia prísnu hierarchiu sveta platonizmu. V Logique du sens Deleuze upozorňuje, že podobne ako Platón aj ostatní hľadači pravdy putujú v rovine imanencie: Pravdou, ktorú v „logike povrchu“ nachádzajú, je ich vlastné stávanie-sa-inými. Článok skúma dôvody, prečo Deleuze valorizuje toto stávanie, rozvracajúce hierarchickú „logiku hĺbky“, inaugurovanú platonizmom.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).