Detail príspevku/publikácie

Teória obrazu v súvislostiach náuky o analógii a univocite v diele Majstra Eckharta

Filozofia, 2008, roč. 63, č. 7, s. 573-581.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,305
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 10.08.2020 - 11:53
Počet stiahnutí PDF: 533

Abstrakt

Meister Eckhart’s theory of image is closely related to his doctrine of analogy and univocity. It is this linkage, which is highlighted in the article. The article brings se- veral examples of analogical relationality and univocal correlationality which could be found in Eckhart himself and whose importance was recently emphasized in particular by Burkhard Mojsisch. In this context special attention is paid to the correlation between archetype and image which is a paradigm that Eckhart uses repeatedly when describing the basal dynamics of a univocal correlation.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).