Detail príspevku/publikácie

Teória kvantovej gravitácie a kvantová teória poľa

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 755-768.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,107
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.07.2020 - 06:11
Počet stiahnutí PDF: 422

Abstrakt

Štúdia je zameraná na filozoficko-metodologickú analýzu tých ohraničení, ktoré na teóriu kvantovej gravitácie kladie kvantová teória poľa z hľadiska budovania jej ontologickej bázy. 1. Ontologickú bázu teórie kvantovej gravitácie musí tvoriť globálne dynamické pole, ktoré konštantne fluktuuje (kvantové fluktuácie). 2. Toto pole musí byť lokálne exitované a z hľadiska svojej podstaty kvantované, to znamená, že lokálne exitácie podliehajú kvantovým princípom, ako sú princíp neurčitosti a princíp kánonického vzťahu komutatívnosti a nekomutatívnosti. 3. Kvantová teória gravitácie musí mať dostatočne široké teoretické východiská, aby zdôvodnila základné pojmy konceptuálnej štruktúry kvantovej teórie poľa – lokalizovateľnosť, počet nekonečných stupňov voľnosti, globálny stav vákua atď. Filozoficko-metodologická analýza týchto ohraničení by mala ukázať, ktoré fundamentálne pojmy a kategórie kvantovej teórie poľa budú v nejakej transformovanej forme súčasťou štruktúry ontologickej bázy teórie kvantovej gravitácie.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).