Detail príspevku/publikácie

Teória kvantovej gravitácie a jej ontologická báza

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 557-569.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,444
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 04.07.2020 - 01:04
Počet stiahnutí PDF: 346

Abstrakt

Kvantová teória gravitácie je zatiaľ hypotetická teória, ktorá sa snaží o zjednotenie všeobecnej teórie relativity (VTR) a kvantovej teórie poľa (KTP) do jednotného konceptuálneho systému, ktorý by dokázal jednotným jazykom opísať a explanovať štruktúry, vlastnosti, vzťahy, vývoj a zákony nášho vesmíru. Ontologická báza teórie kvantovej gravitácie, ktorá zatiaľ nebola sformulovaná, by mala obsahovať taký pojmový a kategoriálny aparát, ktorý by bral do úvahy ohraničenia, ktoré sa kladú na teóriu kvantovej gravitácie VTR a KTP, a zároveň by mala adekvátne explanovať a predikovať tie javy a procesy, ktoré explanujú a predikujú obidve teórie. Pôjde o analýzu tých problémov z filozoficko-metodologického aspektu, ktoré determinujú vytvorenie takejto konceptuálnej štruktúry.

Kľúčové slová

Ontological basis, Ontology, Physical vacuum, Quantum, Quantum field, Quantum field theory, Quantum fluctuation, Quantum gravitation, Space-time, Theory of relativity

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).