Detail príspevku/publikácie

Technika, stavění a bydlení u Martina Heideggera a José Ortegy y Gasseta

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 333-346.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,733
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 25.02.2021 - 11:42
Počet stiahnutí PDF: 475

Abstrakt

Příspěvek se pokouší o srovnání dvou zcela protikladných koncepcí techniky – u Martina Heideggera a u José Ortegy y Gasseta. Zatímco Heidegger považuje techniku za jeden z produktů metafyzického, tj. selhávajícího myšlení bytí a světa, Ortega y Gasset bere techniku jako prostředek, jímž se člověk odpoutává od své zvířecí přirozenosti a zjednává si prostor vpravdě lidských potřeb. Z těchto stanovisek plyne i protikladný názor na vztah „bydlení“ a „stavění“. Zatímco podle Heideggera musíme umět nejprve bydlet, abychom mohli stavět, podle Ortegy y Gasseta musíme mít nejprve technické dispozice stavět, a pak až vznikne potřeba bydlení. Pojem architektury ovšem ukazuje na omezená pojetí obou myslitelů. Vyváženější stanovisko reprezentuje ve své knize Etická funkce architektury Karsten Harries. Zohledňuje totiž volný prostor jako sféru, kde se můžeme setkávat s druhými lidmi, čímž se do celkové koncepce bydlení, stavění a vůbec techniky dostává sociální ohled, který zřejmě u Heideggera chybí.

Kľúčové slová

Architecture, Building, Existence, Heidegger, Metaphysics, Ortega y Gasset, Technology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).