Detail príspevku/publikácie

Svedomie ako „iné v tom istom“. Ricœur, Levinas: Dve odlišné neepistemologické perspektívy

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 9, s. 845-859.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,102
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 23.01.2020 - 23:10
Počet stiahnutí PDF: 557

Abstrakt

V príspevku porovnávame Ricœurovu a Levinasovu koncepciu svedomia v zmysle nemeckého Gewissen. Od Ricœurovho základného rozlíšenia identity na „identitu-idem“ a „identitu-ipse“ prechádzame k určeniu jeho vlastného miesta. Svedomie Ricœur predstavuje ako konečnú kategóriu inakosti vo vzťahu k sebe – ako jeho vnútornú, možno najvnútornejšiu inakosť. Pre Levinasa je naopak svedomie – iné v tom istom – iniciačnou (počiatočnou) kategóriou, a tú popisujeme v pojmoch absolútnej pasívnosti, prenasledovania a substitúcie. Ricœurov kritický postoj voči levinasovskej kategórii „Iného“ sa na záver pokúsime zhodnotiť na pozadí Levinasovej koncepcie subjektivity ako povolania k Dobru.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).