Detail príspevku/publikácie

Suárezova teorie pomyslných jsoucen a její recepce

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 1, s. 35-48.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,337
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.02.2020 - 18:40
Počet stiahnutí PDF: 577

Abstrakt

„Problém nebytí a intencionality je v západní filosofii tematizován od Parmenida po Quina. Ve středověké a poststředověké scholastice byl tento problém reflektován především pod hlavičkou „ens rationis“ (pomyslné jsoucno). V tomto článku se po obecném úvodu zabývám charakterem, příčinami a dělením pomyslných jsoucen u Francisca Suareze (1548 – 1617). Suarezovu teorii následně podrobuji imanentní věcné kritice a krátce se zabývám její recepcí u pozdějších barokních autorů.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).