Detail príspevku/publikácie

Štyri modely spoločenskej angažovanosti v Kierkegaardovej rozprave Jedinec

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 4, s. 282-291.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,755
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 24.07.2021 - 03:04
Počet stiahnutí PDF: 649

Abstrakt

Článok sa venuje štyrom modelom spoločenskej angažovanosti v Kierkegaardovej rozprave Jedinec. Tieto modely stelesňujú štyri postavy, ktoré Kierkegaard opisuje: profesionálny vodca davu, svedok pravdy, politik, ktorý „je naozaj rád človekom a miluje ľudí“ a Kierkegaard ako spisovateľ. Článok skúma motívy, postoje, činnosti a ciele týchto postáv. Analyzuje ich prístup k jedincovi a davu, ako aj k politike. Skúmanie prebieha na pozadí tvrdenia Martina Bubera, že Kierkegaard od jedinca žiada, aby sa odvrátil od politiky a vzdal sa akejkoľvek ambície tvoriť ju.

Kľúčové slová

Being apolitical, Crowd, Politics, Public, Religion, Temporal/Eternal truth, The single individual

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).