Detail príspevku/publikácie

Starosť o seba v Platónovom dialógu Gorgias

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 227-238.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 975
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 23.01.2020 - 18:11
Počet stiahnutí PDF: 496

Abstrakt

Štúdia je zameraná na analýzu Platónovho chápania starosti o seba v dialógu Gorgias. Vychádza z predpokladu, že starosť o seba obsahuje dve zložky: sebapoznanie a sebaovládanie. Prvá časť štúdie je venovaná skúmaniu sebapoznania. Druhá časť je zameraná na problematiku existencie nemenného vzoru, podľa ktorého by mala byť usporiadaná individuálna duša. Problematike základov, na ktorých je postavená Platónova koncepcia sebaovládania, je venovaná tretia časť štúdie. Štvrtá, záverečná časť skúma cvičenie sa v sebaovládaní.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).