Detail príspevku/publikácie

Spory o otázke „prirodzenosti“ a „slobody“ súčasného kapitalizmu

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 782-793.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,263
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 21.09.2020 - 14:46
Počet stiahnutí PDF: 462

Abstrakt

Stať je rozborom prebiehajúcich sporov o problematike slobody, demokracie, spravodlivosti a ekologickej udržateľnosti súčasného kapitalizmu, ktoré sa prehĺbili najmä v podmienkach jeho globálnej finančnej a ekonomickej krízy. Autor state sa zameriava na analýzu niektorých metodologických otázok týchto sporov. Poukazuje na to, že pojem slobody a demokracie sa v nich často redukuje len na pojem politickej slobody a demokracie a pojem distributívnej spravodlivosti len na otázku redistribúcie už rozdelených dôchodkov. Prekonanie tejto redukcie je podľa neho jednou z podmienok nevyhnutných na to, aby spoločenské vedy dokázali riešiť teoretické problémy spoločnosti 21. storočia.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).