Detail príspevku/publikácie

Spätné kontrafaktuály

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 400-407.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 943
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 27.01.2021 - 07:33
Počet stiahnutí PDF: 263

Abstrakt

V štúdii analyzujeme fenomén záhadných spätných kontrafaktuálov (backtracking counterfactuals). Predkladáme vysvetlenie, podľa ktorého záporné smerovanie času pri spätných kontrafaktuáloch je dané tým, že ide o abduktívne retrodikcie – vysvetlenia ireálnych účinkov uvedením možných príčin spolu so zamlčanými či nevyjadrenými podmienkami. Spätné smerovanie času kontrafaktuálnych abduktívnych retrodikcií je v súlade s tézou o kladnom smerovaní času od príčiny k účinku. Takto sme demonšrovali, že na vysvetlenie spätných kontrafaktuálov nepotrebujeme uvažovať o spätnom pôsobení prítomnosti na minulosť, nepotrebujeme porušenie prírodných zákonov ani zvláštnu logiku, no aj tu potrebujeme zohľadniť tretí parameter – zamlčaný či nevyjadrený súbor pomocných tvrdení – a opierame sa o princíp ceteris paribus. Keď neprepíname silu logiky, nemusíme meniť smerovanie príčinnosti, a keď uskutočníme správnu analýzu, nemusíme utvárať špeciálnu logiku. V neposlednom rade sme ukázali, ako sa správne utvára abduktívna retrodikcia kontrapozíciou deduktívnej retrodikcie.

Kľúčové slová

Abduction, Backtracking direction of time, Causality, Counterfactual, Explanation, Retrodiction

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).