Detail príspevku/publikácie

Sókratovská therapeia: Úloha Sókrata

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 10, s. 824-834.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,427
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 18.01.2020 - 21:54
Počet stiahnutí PDF: 385

Abstrakt

Článok vychádza z predpokladu, že spoločným znakom textov, ktoré zaraďujeme do korpusu sókratovskej literatúry, by mohla byť určitá terapeutická funkcia. Ak by bol tento predpoklad opodstatnený, tak rovnako dôležitú úlohu pri interpretácii sókratovských dialógov by zohrávala analýza etických problémov, ako aj ich dramatická výstavba. Článok sa zaoberá vybranými textami sókratovskej literatúry, v ktorých Sókratés vysvetľuje svoju úlohu v rozhovoroch. Sókratés ukazuje rôznymi spôsobmi, že nie je v pozícii učiteľa, neponúka žiadne vedenie, ale aj napriek tomu pomáha mladým chlapcom k lepšiemu spôsobu života vďaka láske, ktorú k nim cíti. Práve v tejto úlohe pripomína Sókratés terapeuta, ktorý neponúka všeobecne platné riešenia problémov, ale nabáda k neustálej starosti o seba.

Kľúčové slová

Care of the self, Role of Socrates in dialogues, Socratic dialogues, Therapeutic function of Socratic dialogues

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).