Detail príspevku/publikácie

Sókratovská therapeia: Platónov Charmidés 153a-158d

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 357-368.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,765
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.09.2020 - 08:08
Počet stiahnutí PDF: 622

Abstrakt

Terapeutický prístup k čítaniu sókratovskej literatúry 4. st. pr. Kr. vychádza z predpokladu, že Sókratés zobrazený v sókratovských dialógoch nie je iba neúnavný skúmateľ alebo vzor etického konania, ale aj terapeut, ktorý lieči duše svojich blízkych. V Platónovom Charmidovi je therapeia maska, ktorú si Sókratés nasadzuje, aby priviedol mladého Charmida ku skúmaniu zdatnosti, ale zároveň je to aj metafora sókratovského rozhovoru ako umenia liečby pomocou reči. Na základe dramatického čítania úvodnej scény Charmida 153a-158d sa článok pokúša načrtnúť možný význam sókratovskej „logoterapie“ v kontexte problematizácie zdatnosti ako starosti o seba a druhých.

Kľúčové slová

Care for the self, Plato’s Charmides, Sôphrosunê, Therapeutic function of Socratic dialogues

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).