Detail príspevku/publikácie

Sókratovská therapeia: Antisthenés o rozumnosti

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 85-95.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,757
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.06.2021 - 14:07
Počet stiahnutí PDF: 668

Abstrakt

Článok sa pokúša o rekonštrukciu Antisthenovho chápania rozumnosti na základe porovnania doxografických správ o Antisthenovi s Xenofóntovým obrazom Antisthena. Toto porovnanie ukazuje, že Antisthenés spája rozumnosť s vytrvalosťou a sebaovládaním – s askézou, ktorej dielom sú zdatné rozhodnutia. Terapeutická úloha rozumnosti spočíva v odstraňovaní klamlivých predstáv o tom, čo znamená dobre žiť. Samotná rozumnosť však nestačí na to, aby sme žili šťastne. Rozumnosť potrebuje ešte sókratovskú výchovu, ktorá zahŕňa tak výchovu iných, ako aj výchovu seba samého.

Kľúčové slová

Antisthenes, Phronesis, Practical wisdom, Socratic education

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).