Detail príspevku/publikácie

Smrť človeka z axiologickej perspektívy. Myšlienkové experimenty

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 94-106.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,747
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 02.04.2020 - 01:11
Počet stiahnutí PDF: 604

Abstrakt

Článok sa zaoberá axiologickým problémom, ako môže byť smrť pre človeka zlom, dobrom, alebo či je pre neho indiferentná. Autor sa snaží poukázať na to, ako sa hodnotenie smrti mení z perspektívy prvej osoby vzhľadom k situačnému kontextu. Analýza je založená na Naglovej deprivačnej teórii, Feldmanovej teórii možných svetov a je doplnená o špecifický kontext prežívania šťastia alebo utrpenia človeka pred smrťou a o rôzne formy jeho viery v posmrtnosť. Autor testoval šesť logicky možnýchodpovedí prostredníctvom myšlienkových experimentov. Na základe analýzy problému dospel k záveru, že všeobecné hodnotenie dobra, zla alebo indiferentnosti smrti človeka nie je možné z perspektívy prvej osoby. Konkrétna odpoveď je vždy ukotvená v špecifickom kontexte, toho v čo človek verí a v čo dúfa. Práca môže byť použitá ako jedno z možných axiologických východísk analýzy hodnotenia smrti človeka v kontexte dôstojného umierania, samovraždy alebo eutanázie.

Kľúčové slová

Axiological perspective, Death, Dying, Perspective of the first person, Thought experiment

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).