Detail príspevku/publikácie

Skutočné vo filme a jeho pôsobenie

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 7, s. 655-666.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,396
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.07.2020 - 23:11
Počet stiahnutí PDF: 544

Abstrakt

Primárnym predmetom state je vzťah filmu a skutočnosti. Stať ukazuje, že tento vzťah nie je možné uchopiť/rozpracovať bez diváka. Koncept filmu Bélu Balázsa uchopuje diváka ako súčasť filmového sveta. Koncept Jeana Epsteina tento motív prehlbuje: Zameriava sa na špeciálny prípad filmu keď opisuje zámenu herca s divákom. Štúdia sa zameriava práve na pôsobenie filmu na diváka. Balázs rozpracováva pojem stotožnenia, film u Epsteina vytrháva diváka z pokoja istôt. Prostredníctvom Benjamina sa zisťuje, že film je obojsmerným pôsobením. Pôvod filmu spočíva v túžbe davového diváka po realite a naopak. Stať Rolanda Barthesa sa snaží poukázať na miesto vo filme, odkiaľ pôsobenie vychádza. Tretí zmysel je princíp, ktorý zakladá filmovosť, emočné pôsobenie na diváka a má vizuálny cha- rakter. Lyotard opisuje iný druh výsostného okamihu filmu. Analýza stázy spája film s ukazovaním reálna. Stáza je práve takým príkladom, keď film zobrazuje hraničný prípad podmienok možností vnímania. (Ide o ontologickú sféru, v ktorej sa rodí zja- vovanie).

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).