Detail príspevku/publikácie

Skeptické intuície

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 733-745.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,541
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 30.10.2020 - 06:42
Počet stiahnutí PDF: 535

Abstrakt

Cieľom tohto článku je poskytnúť odpovede na dve kľúčové otázky týkajúce sa epistemických intuícií v kontexte skeptických argumentov: (1) Aká je povaha týchto intuícií? (2) Poskytujú tieto intuície evidenciu alebo zdôvodnenie premís týchto argumentov? Súčasní autori venujúci sa skepticizmu sa málokedy pokúšajú identifikovať presný propozičný obsah našich „skeptických“ intuícií. Zvážim preto niekoľko možností, ako tento obsah identifikovať a dospejem k záveru, že je najlepšie chápať naše intuitívne odpovede na rôzne skeptické myšlienkové experimenty ako to, čo najlepšie vyjadruje propozičný obsah skeptických intuícií. Tento záver založený na argumente z filozofického používania výrazov „intuícia“, „intuitívny“ a podobných. Taktiež predložím teóriu pôvodu skeptických intuícií. Argumentujem, že tieto intuície sú produktmi našej jazykovej kompetencie. Ukazujem, že ak je táto teória správna, tak by sme si nemali myslieť, že skeptické intuície poskytujú evidenciu alebo zdôvodnenie premís skeptických argumentov.

Kľúčové slová

Epistemic, Intuition, Justification, Mental state, Skepticism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).