Detail príspevku/publikácie

Sémanticky relevantné pragmatické procesy (2): Testy a metodologické aspekty

Filozofia, 2013, roč. 68, č. 4, s. 296-308.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,480
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.07.2020 - 09:40
Počet stiahnutí PDF: 473

Abstrakt

This is the second part of the paper in which it is claimed that there is exactly one semantically relevant pragmatic process, namely saturation. The author analyses Recanati’s tests for free enrichment as well as Stanley’s test for saturation. It is claimed that all these tests lead to unacceptable generalizations. On the other hand, it is also claimed that minimal indexicalism avoids such generalizations because it requires a more flexible theory of language. Finally, the author outlines some methodological reasons preferring minimal indexicalism to another explanation which embraces free enrichment.

Kľúčové slová

Empirical evidence in semantics, Free enrichment, Methodological criteria of semantic theories assessment, Minimal indexicalism, saturation

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).