Detail príspevku/publikácie

Sémanticky relevantné pragmatické procesy (1): Minimálny indexikalizmus a saturácia

Filozofia, 2013, roč. 68, č. 3, s. 181-193.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,416
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.07.2020 - 17:41
Počet stiahnutí PDF: 408

Abstrakt

This is the first part of the paper in which it is claimed that there is exactly one se- mantically relevant pragmatic process, namely saturation. Saturation ascribes content to an expression (or another suitable syntactic unit) with respect to the context of its use. Saturation is usually discerned from so-called free enrichment which is supposed to be another semantically relevant pragmatic process. However, given its explanatory purposes, it is demonstrated that free enrichment is superfluous; for everything explained in terms of free enrichment can be explained fully in terms of saturation. Minimal indexicalism is a theory design to do so.

Kľúčové slová

Free enrichment, Minimal indexicalism, saturation, sentence radical, what is said

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).