Detail príspevku/publikácie

Šach ako metafora matematiky

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 175-187.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,582
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 14.11.2019 - 23:30
Počet stiahnutí PDF: 283

Abstrakt

Zástancovia analytickej filozofie často prirovnávajú matematiku k šachu. Touto metaforou naznačujú, že výsledok matematického výpočtu je rovnako ako obsah matematického tvrdeniaurčený pravidlami „matematickej hry“ a nezávisí od stavu vecí. Kroky konkrétneho výpočtu či argumenty dôkazu sú ťahmi v hre a podobne ako šachová pozícia ani pozícia v „matematickej hre“ nemá faktický obsah. Cieľom predkladanej state je upozorniť na neadekvátnosť uvedenej metafory a ukázať, že matematické symboly majú celý rad vlastností, ktoré ich zásadným spôsobom odlišujú od šachových figúrok. V stati sa pokúsime uviesť argumenty ukazujúce, že na rozdiel od šachu matematika umožňuje porozumieť svetu, poznávať jeho štruktúru a porozumieť jeho súvislostiam. Preto príslušnú metaforu možno považovať za systematicky zavádzajúcu.

Kľúčové slová

Chess, Mathematics, Philosophy of mathematics

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).