Detail príspevku/publikácie

Rigidná designácia a stabilnosť vzťahu pomenovania

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 817-830.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,222
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.05.2020 - 19:21
Počet stiahnutí PDF: 405

Abstrakt

Vlastné mená sa štandardne považujú za rigidné designátory, a teda referujú na ten istý objekt vo všetkých možných svetoch. Tento názor je však zrejme v rozpore s tým, že výroky ako „Objekt o by sa nemusel volať α“ alebo „Objekt o by sa mohol volať β“ (pričom je pravda, že vlastným menom objektu o je α) považujeme za pravdivé. Vzťah pomenovania je totiž kontingentnou záležitosťou, a teda by mali existovať aj také možné svety, pre ktoré neplatí. Cieľom tejto state je ukázať, že táto argumentácia nie je úspešná. Ignoruje totiž niektoré dôležité rozlíšenia, vďaka čomu uvedené problémové vety sú viacznačné. Problém sa eliminuje, ak sa dôsledne odlíšia jazykové výrazy od semivýrazov a reálny svet od aktuálneho sveta (a iných možných svetov).

Kľúčové slová

Actual world vs. real world, Linguistic expression vs. semi-expression, Naming relation, Rigid designation

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).