Detail príspevku/publikácie

The Restless Liberalism of Alexis de Tocqueville

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 736-747.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,164
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 19:15
Počet stiahnutí PDF: 283

Abstrakt

Zámerom eseje je kontextualizovať deklarovanú historickú bezprecedentnosť Tocquevillovho liberalizmu. Tocqueville v nej nie je vnímaný ako dedič či ako predchodca konkrétnej politickej tradície. Dejinné okolnosti mu určili rolu zanieteného synkretika, ktorého hlavným filozofickým záujmom sa stal morálny význam demokratickej éry. Esej vychádza z predpokladu, že pri formulovaní svojej „novej politickej vedy“ Tocqueville zjavne zohľadňoval existenciálne dopady modernity. Na podporu tohto názoru v eseji skúmame genealógiu Tocquevillovho morálneho a politického myslenia a poukazujeme na vzťah medzi jeho analýzou demokracie a osobnou skúsenosťou s modernitou.

Kľúčové slová

A. de Tocqueville, Inquiétude, Liberalism, Modernity, Religion

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).