Detail príspevku/publikácie

Rekonštrukcia kategórie zodpovednosti: Teória a prax

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 366-370.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,152
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.07.2020 - 02:57
Počet stiahnutí PDF: 477

Abstrakt

Základným východiskom pre pragmatickú metódu skúmania morálnych pojmov a konceptov je presvedčenie, že morálne koncepty vznikajú práve na základe spoločenskej praxe ako reakcia na aktuálne napätia, problémy a krízy, ktoré charakterizujú spoločenský život. Toto presvedčenie sa na príklade kategórie zodpovednosti snaží doložiť aj súčasná americká filozofka Marion Smiley. Odkrývanie spoločensko-historických faktorov, ktoré určujú našu predstavu o subjekte zodpovednosti a samotné súdy o kauzálnej zodpovednosti nie je len teoretickým spochybnením univerzalistických konceptov morálnej zodpovednosti. Je to predovšetkým pokus o vytvorenie spoločného metodologického rámca pre riešenie konfliktných otázok posúdenia zodpovednosti jednotlivých subjektov.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).