Detail príspevku/publikácie

Recepcia a modifikácia aristotelizmu vo vybraných aspektoch myslenia Jána Dunsa Scota

Filozofia, 2009, roč. 64, č. 1, s. 9-17.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,385
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 08.08.2020 - 00:31
Počet stiahnutí PDF: 519

Abstrakt

The paper deals with the reception and modifications of aristotelism in the epistemology, metaphysics and theology of John Duns Scotus. As a consequence of these modifications Scotus became the founder of a new philosophical-theological vocabulary. In the first part of the contribution the history of aristotelism in the Hellenic period is outlined; the second part examines two lines of aristotelism: that developed in the Latin European West on one hand and that of the Greek-Arabic East on the other hand. The reception and modification of aristotelism in the considerations of J. D. Scotus is examined in more detail on the historical-philosophical background in the third part: rational intuition, ontological conception of metaphysics as scientia transcendens, theology as a practical science. In conclusion the author shows how Scotus’s modification of aristotelism influenced the rise of modern science.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).