Detail príspevku/publikácie

Psychological Egoism and Hobbes

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 197-208.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,341
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 18.08.2019 - 15:46
Počet stiahnutí PDF: 613

Abstrakt

Podľa mnohých komentátorov Hobbes rozvíjal psychologický egoizmus. Psychologický egoizmus je teória z oblasti humánnej psychológie, podľa ktorej celé ľudské konanie je v konečnom dôsledku motivované výlučne vlastným záujmom. V článku tvrdím, že existujú dôvody, prečo by sme mali odmietnuť tézu, že Hobbes bol stúpencom psychologického egoizmu v ktoromkoľvek z jeho plauzibilných vymedzení.

Kľúčové slová

Hobbes, Motivation, Psychological egoism, Psychological hedonism, Tautological egoism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).