Detail príspevku/publikácie

Prvý verejný spor v maďarskej filozofii: Spor o Kantovu filozofiu na prelome 18. a 19. storočia

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 965-978.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,584
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.01.2021 - 16:29
Počet stiahnutí PDF: 556

Abstrakt

Štúdia predstavuje začiatky profesionalizácie maďarskej filozofie, menovite spor o Kantovu filozofiu. Týmto sporom maďarská filozofia urobila prvé kroky smerom k verejnej filozofii. V spore išlo o to, či môže byť Kantovo myslenie súčasťou tejto filozofie. Prvotná orientácia na gnozeologickú problematiku sa neskôr (pod vplyvom politických udalostí, ale aj pod tlakom cirkevných štruktúr) presunula na problémy morálnej filozofie a teológie a tým podmienila recepciu kantianizmu a postkantovskej filozofie v XIX. storočí. Výsledkom bolo vytvorenie základov neskoršej axiológie. Štúdia predstavuje hlavných aktérov ako aj jednotlivé fázy sporu.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).