Detail príspevku/publikácie

Propoziční sémantika Waltera Burleyho

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 6, s. 474-486.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,853
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 21.01.2021 - 14:30
Počet stiahnutí PDF: 696

Abstrakt

Tento článek pojednává o propoziční sémantice myslitele první poloviny čtrnáctého století, Waltera Burleyho. Jejím cílem je prozkoumat jeho propoziční teorii a především to, co v některých svých textech označoval jako propositio in re (tj. jako reálná propozice). Ohled je brán na všechny relevantní texty z období jeho aktivní kariéry (cca 1297–1337), zejména na jeho komentáře k Aristotelovým Kategoriím, O vyjadřování a Druhým analytikám. Text je rozdělen do tří částí: v první z nich je připomenut starý spor týkající se předmětu logiky. V druhé části je představeno rané zpracování jeho propoziční teorie, v kapitole poslední pak její poslední vysvětlení a zdůvodnění z roku 1337. Ústřední otázkou textu je, jakým způsobem Burley pohlíží na propozice a co je podle něho konečným signifikátem propozic. Další otázkou je, zda se jeho propoziční teorie v průběhu jeho kariéry nějakým způsobem měnila.

Kľúčové slová

Epistemology, Medieval logic, Propositio in re, Propositional semantics, Realism, Theory of signification, Walter Burley

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).