Detail príspevku/publikácie

Profesijné etické kódexy

Filozofia, 2000, roč. 55, č. 3, s. 218-228.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,412
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 24.02.2021 - 11:22
Počet stiahnutí PDF: 870

Abstrakt

The aim of the paper is to pick out the grounds of the fact, that more and more professional ethics codexes are permanently being formulated. The author (she) high_lights the essence, the menanig and the functions of professional ethics codexes, seeing them as the institutionalized forms of professional ethics, which is a part of applied ethics. She puts stress on the connections between the society, the profession and its ethical codex. The philosophical and ethical grounds of the professional ethics codexes are examined as well.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).