Detail príspevku/publikácie

Problém vzťahu rozumu / filozofie a viery / náboženstva v stredovekej filozofii (Averroes, Boethius z Dácie a Tomáš Akvinský) a paralely so súčasnými prístupmi

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 282-293.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,227
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 21.09.2020 - 01:18
Počet stiahnutí PDF: 319

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá chápaním vzťahu medzi rozumom / filozofiou a vierou / náboženstvom u vybraných stredovekých autorov (Averroes, Boethius z Dácie a Tomáš Akvinský). Prvým cieľom je zvýrazniť kľúčový prístup ako podriadenosť filozofie voči náboženstvu a naopak, ktorý je založený na rozdiele medzi absolútnym a podmieneným aspektom. Druhým cieľom je identifikovať paralely a rozdiely medzi stredovekými a súčasnými stratégiami, ktoré sa týkajú skúmaného problému (forma konfliktu, nezávislosti, dialógu a integrácie). Autor sa nazdáva, že povaha vzťahu medzi rozumom / filozofiou a vierou / náboženstvom je primárne metodologická. Konflikt medzi nimi je založený na generalizácii a absolutizácii jedného z nich. Najlepšími formami koexistencie vedy a náboženstva je ich vzájomná nezávislosť, ak sa necítime kompetentnými v nijakej inej než vo svojej vlastnej vedeckej disciplíne, alebo forma dialógu / integrácie, ak na to máme nevyhnutné odborné predpoklady.

Kľúčové slová

Averroes, Boethius of Dacia, Conflict/Independence/Dialogue/ Integration, Faith/Religion, Reason/Philosophy, Thomas Aquinas

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).