Detail príspevku/publikácie

Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 939-952.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,120
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 22.09.2020 - 04:51
Počet stiahnutí PDF: 491

Abstrakt

V tomto článku autori analyzujú na pozadí chápania internalistického a externalistického prístupu v histórii a metodológii vedy vplyv vnútorných a vonkajších faktorov na vývin vedeckého poznania v rámci Hrušovského koncepcie teórie vedy.
V prvej časti autori charakterizujú Hrušovského model vývinu vedeckého poznania, ktorý vznikol pod vplyvom koncepcie logického empirizmu ako model kumulativistický, hypoteticko-konfirmačný a internalistický (zohľadňujúci len faktory vývinu vedeckého poznania).
Druhá časť štúdie je venovaná charakteristike vplyvu vnútorných a vonkajších faktorov na vývin vedeckého poznania v rámci Hrušovského koncepcie. Autori ukazujú, že Hrušovský uznáva vplyv vonkajších faktorov, ale zároveň zdôrazňuje relatívnu autonómnosť vedeckého poznania. Jeho stanovisko je zamerané tak proti vulgárnemu ekonomizmu, ako aj proti krajnému internalizmu (imanentizmu).

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).