Detail príspevku/publikácie

Problém sebapoznania v Xenofóntovom diele Memorabilia

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 622-630.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,061
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.01.2020 - 02:47
Počet stiahnutí PDF: 471

Abstrakt

Často sa možno stretnúť s hodnotením, že medzi hlavné rozdiely Xenofóntovho a Platónovho obrazu Sókrata patrí dôraz, ktorý títo autori kladú na sebaovládanie (ἐγκράτεια) (Xenofón) a na sebapoznanie (Platón). Cieľom štúdie je skúmať, aké miesto je venované problematike sebapoznania v Xenofóntovom diele Memorabilia. V štúdii je postupne analyzované Xenofóntovo chápanie sebapoznania – rozvážnosti (σωφροσύνη) (1. časť). Autor sa následne zaoberá otázkou, či sebapoznanie vyžaduje nejaké predpoklady; a ak áno, tak aké (2. časť). Posledná časť štúdie je nasmerovaná na skúmanie otázky, či existujú nejaké prekážky, ktoré by znemožňovali uplatnenie sebapoznania (3. časť).

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).