Detail príspevku/publikácie

Problém interpretácie umeleckého diela a možnosti našej skúsenosti

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 666-677.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,258
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 14.01.2020 - 09:59
Počet stiahnutí PDF: 333

Abstrakt

Text skúma rôzne koncepcie interpretácie vo vzťahu k našej skúsenosti a k jej možnostiam. V prvej časti analyzuje povahu procesu interpretácie na pozadí rôznych chápaní ontologickej povahy umeleckého diela a umenia vôbec. V ďalších častiach text hľadá odpovede na otázku hraníc a miesta interpretácie v procese našej skúsenosti s umeleckým dielom. V záverečnej časti je pozornosť zameraná na vzťah chápania interpretácie a rozširovania možností umeleckej skúsenosti.

Kľúčové slová

Aesthetics, Discrimination, Experience, Interpretation, Ontology of a work of art

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).