Detail príspevku/publikácie

Problém identity jednotlivín v priebehu času

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 589-594.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,063
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.01.2020 - 22:51
Počet stiahnutí PDF: 826

Abstrakt

Cieľom tejto práce je predstaviť problematiku identity jednotlivín v priebehu času na pozadí Quineovho riešenia tohto problému. V práci sa najprv zameriavam na vzťah esenciálnych a akcidentálnych zmien vlastností ako kritéria toho, kedy si objekty zachovávajú a kedy strácajú identitu. V tejto časti poukazujem na problematickosť koherentnej dištinkcie medzi esenciálnymi a akcidentálnymi vlastnosťami. Na priblížení Quineovho názoru na daný problém sa ukazuje, že nepotrebujeme hľadať nijakého garanta identity jednotlivín v priebehu času. Záverom je, že problém identity v priebehu času nie je problémom toho ako rozumieme pojmu identita, ale toho, ako chápeme určité všeobecné pojmy, ako sa za pomoci určitých všeobecných termínov rozhodneme individualizovať určité časti sveta.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).