Detail príspevku/publikácie

Prítomnosť človeka. Antropologický prístup Helmutha Plessnera

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 7, s. 562-571.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,347
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 19.02.2020 - 23:18
Počet stiahnutí PDF: 370

Abstrakt

Na základe analýzy vybraných tém H. Plessnera (výraz plaču, telesnosť, človek nachádzajúci sa vo vzťahoch, situáciách a dejinnosti) sa pokúšame predstaviť špecifický prístup filozofickej antropológie. Prostredníctvom „excentrickej pozicionality“, ktorá je kľúčovým pojmom Plessnerovej antropológie, uchopujeme jeho viacvrstvovú a špecifickú formu pýtania sa, otvorenosti a „neprebádateľnosti“ človeka (nem. Unergründlichkeit). Pri otázke aktuálnosti a vplyvu antropologickej iniciatívy, ktorá vznikla v Nemecku v 30. rokoch, si na záver všímame jej vzťah k fenomenológii, ako aj jej východiská vo filozofii života.

Kľúčové slová

Crying, Eccentricity, Expression, Phenomenology, Philosophical anthropology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).