Detail príspevku/publikácie

Príspevok Vojtecha Filkorna k ontológii

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 461-470.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,040
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 06.07.2020 - 21:11
Počet stiahnutí PDF: 646

Abstrakt

Štúdia podáva charakteristiku príspevku V. Filkorna k ontológii, ktorý označuje ako polymorfizmus alebo polymorfistickú ontológiu. Filkornov prínos do rozvoja slovenskej ontológie analyticky ilustruje na jeho kategórii nadčasovosti, pričom referenta termínu nadčasovosť interpretuje ako bezčasie čiže perichróniu. Autor sa zaoberá aj historickofilozofickým zaradením Vojtecha Filkorna do kontextu slovenskej filozofie 20. a 21. storočia, exponuje ho ako zakladateľa metodologicko-logickej línie bratislavskej filozoficko-metodologickej školy, založenej I. Hru- šovským, a poukazuje na potrebu skúmania jeho celkového filozofického, meto- dologického a logického odkazu v kontexte svetovej štrukturalistickej filozofie vedy a svetovej filozofie bezčasovosti (philosophy of timelessness), ktorá stojí v pozadí rodiacej sa „novej fyziky“.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).