Detail príspevku/publikácie

Priama percepcia, sociálna kognícia a interaktívny obrat

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 645-655.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,128
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.08.2020 - 00:29
Počet stiahnutí PDF: 309

Abstrakt

Cieľom príspevku je preskúmať predpoklad priamej percepcie, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v rámci interaktívneho prístupu k sociálnej kognícii. Pokúsil som sa ukázať, že výsledky implicitných testov mylných presvedčení predstavujú pre zástancov tohto predpokladu problém. Záverom článku je, že vysvetlenie postavené na predpoklade priamej percepcie neponúka dostatočné vysvetlenie kognitívnych procesov podmieňujúcich sociálnu kogníciu a zástancovia interakcionizmu by mohli zvážiť, či je výhodné nástojiť na tomto predpoklade.

Kľúčové slová

Direct social perception, False belief task, Interactive approach, Theory of mind, Theory theory

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).