Detail príspevku/publikácie

Predsókratovskí sókratovci o starosti o seba

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 214-226.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,364
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 23:08
Počet stiahnutí PDF: 770

Abstrakt

Hlavným zámerom štúdie je ukázať, že princíp epimeleia heautú (starostlivosti o seba), ktorý patrí medzi kľúčové témy antickej filozofie, je možné nájsť aj v staršej, než sókratovskej tradícii myslenia. V prvej časti príspevku autor načrtáva problém modernej paradigmy interpretácie dejín filozofie ako dejín platonizmu a aris- totelizmu. Autor na tomto mieste ponúka alternatívny spôsob interpretácie, založený na hellenistickej tradícii, silne ovplyvnenej Sókratom a jeho nasledovníkmi. V ďalšej časti príspevku autor skúma texty archaickej lyriky – konkrétne elégie Theognida z Megary. Na základe analýzy problému tzv. Thegnidovej pečate a na základe podobností medzi Theognidom a archaickými zákonodarcami autor ukazuje, že celok Theognidovej poézie reprezentuje koherentný sociálno-politický diskurz, založený na „starostlivosti o polis“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou „starostlivosti o seba“. V ostatnej časti príspevku autor v Theognidovej poézii postupne identifikuje tri základné sókratovské prístupy: vzťah k politickému konaniu, k výchove a k erotike.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).