Detail príspevku/publikácie

Predmety, kauzalita a vedecký realizmus

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 643-651.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,229
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.07.2020 - 14:15
Počet stiahnutí PDF: 615

Abstrakt

Čoraz viac silnejú pesimistické nálady voči predmetom. Príčinou pesimizmu je najmä špekulatívny status predmetov ako dôsledok ich nedostupnosti. Ak totiž predmety ovplyvňujú naše zmysly a meracie prístroje, tak len nepriamo, pomocou vlastností a vzťahov. Vlastnosti a vzťahy sú nám dostupné, nie samotné predmety. Nedostupné predmety automaticky otvárajú aj priepasť medzi vedeckým poznaním a skutočnosťou, čoho dôsledkom je strata vedeckého realizmu. Obhajcovia predmetov však môžu oponovať, že takýto dôsledok je len dôsledkom veľmi špecifického chápania predmetov a vedeckého realizmu. Tento článok identifikuje tri formy vedeckého realizmu a konfrontuje ich s troma hlavnými ontologickými koncepciami predmetov. Výsledkom je zistenie, že najmenej problematický obraz predmetov, vo vzťahu k vedeckému realizmu, ponúka spinozovská koncepcia. Žiaľ, ani ona nie je bezproblémová a preto sa zdá, že tradičná metafyzika nedokáže poskytnúť vedecky prijateľnú koncepciu predmetu.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).