Detail príspevku/publikácie

Predikáty vkusu a ich sémantika

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 518-529.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,731
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.07.2020 - 15:26
Počet stiahnutí PDF: 374

Abstrakt

Stať sa zaoberá tzv. predikátmi vkusu, pri ktorých vzniká nasledujúci konflikt: Nech „… P …“ je veta, ktorej súčasťou je predikát vkusu P. Môže sa stať, že hovorca A použije „… P …“ a hovorca B použije „Nie je pravda, že … P …“ bez toho, aby si vzájomne protirečili. Na druhej strane sa môže takisto stať, že A a B si vzájomne protirečia, ak A použije „… P …“ a B použije „Nie je pravda, že … P …“. Tento údajný konflikt sa rieši v rámci koncepcie nazvanej minimálny indexikalizmus. Uvedený konflikt sa stratí, ak v prvom prípade pripustíme, že hoci A a B používajú tie isté slová, vyjadrujú rôzne propozície, a ak v druhom prípade uznáme, že A a B prijímajú rôzne kritériá na ohodnotenie tej istej propozície.

Kľúčové slová

Minimal indexicalism, Predicate of taste, Sentential radical, Testing situation, Truth-conditions

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).