Detail príspevku/publikácie

Práce a dílo. Levinas, Arendtová a marxizmus

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 46-53.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,638
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.08.2020 - 01:44
Počet stiahnutí PDF: 394

Abstrakt

Předkládaný článek zkoumá otázku vztahu práce a díla u Levinase, v souvislosti s pojetím jednání u Arendtové a marxistickou koncepcí práce. V pasážích Totality a nekonečna věnovaných pojmu díla Levinas v hrubých rysech reprodukuje marxistickou dichotomii tvorba / sebetvorba: na jedné straně je tu nárok jednoty práce a výrazu, na druhé straně pak odcizená práce, kde je tato jednota porušena, kde jsou díla zbožím a kde jsou dělníci zneuctěni, ba vykořisťováni. Čtenář těchto stránek se přitom nevyhne otázce, jaký je pravý původ porušení tohoto podstatného pouta člověka se sebou samým a jak přesně se tato ruptura uskutečňuje.

Kľúčové slová

Action, Fabrication, Labor, Levinas, Speech, Work

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).