Detail príspevku/publikácie

Poznámky k Habermasovým východiskám komunikačnej teórie konania

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 743-750.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,225
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 22.02.2020 - 13:18
Počet stiahnutí PDF: 497

Abstrakt

Stať sa venuje niektorým východiskám Habermasovej komunikatívnej teórie konania, ktorá syntetizuje anglosaskú filozofiu jazyka (Austin, Searle, Grice) a kon- tinentálnu tradíciu.(Weber, Kohlberg, Paiget, Apel). Akcentuje sa prepracovanie Weberových motívov (racionalita, racionalizácie) a tzv. nárok na platnosť zrozu- miteľnosti reči, pravdy, správnosti a a autentickosti.

Kľúčové slová

Communicative action, Communicative rationality, Distinguishing technical and practical interests, Lifeworld and system, Moral rationality, Normativity, Science and morality: the possibility of reconciliation, Social order, The emancipatory scope of the critique of ideology, Validity claims

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).