Detail príspevku/publikácie

Pôvod pojmu slobodnej vôle v antickom myslení

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 928-934.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,964
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 22.10.2020 - 17:47
Počet stiahnutí PDF: 518

Abstrakt

Úvaha sa zameriava na problematiku slobodnej vôle, ktorá je dôkladne rozdiskutovaná v rámci aktuálne vydanej knihy Michaela Fredeho Slobodná vôľa: pôvod pojmu v antickom myslení. Okrem rozsiahleho exkurzu do štruktúry Fredeho analýz, interpretácií a argumentov má úvaha za cieľ aj kritickú rozpravu o korektnosti Fredeho pohľadu na Augustínov prínos k rozvoju pojmu slobodnej vôle v rámci dejín filozofie. Prostredníctvom kritickej analýzy Fredeho knihy vzniká zároveň príležitosť prebádania a znovu-premyslenia dejinných a filozofických podmienok vzniku pojmu slobodnej vôle v rámci antického myslenia.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).