Detail príspevku/publikácie

Potrebujeme pri vymedzovaní sociálnych fenoménov nevyhnutne pojem pravidla?

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 582-591.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,599
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 05.08.2020 - 15:16
Počet stiahnutí PDF: 396

Abstrakt

Stať sa venuje niektorým aspektom problematiky pravidla a jeho miestu pri poznávaní a vymedzovaní sociálnych faktov. Na pozadí hlavných námietok proti Winchovmu ponímaniu pojmu pravidla (M. Hollis, J. Bohmann, M. Gilbertová) ako nevyhnutného a postačujúceho nástroja na identifikovanie sociálneho fenoménu sa problematizuje adekvátnosť analógie medzi lingvistickou aktivitou, chápaním významu v intencii wittgensteinovského prístupu a pochopením konania ako zmysluplnej sociálnej činnosti.

Kľúčové slová

J. Bohmann, M. Gilbert, M. Hollis, Natural view, Rule following and the idea of social science, Rules as sufficient and necessary conditions for defining social phenomena, Social dependence, Social dependence of meaning and thought, Winch’s antinaturalism, Wittgensteinian approach to rule

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).