Detail príspevku/publikácie

Popper o pravdepodobnosti

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 343-355.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,049
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 26.02.2020 - 08:34
Počet stiahnutí PDF: 440

Abstrakt

Cieľom článku je priblížiť názory K. R. Poppera na tému povahy pravdepodobnosti. Menší priestor bude najprv venovaný Popperovým úvahám o frekvenčnej interpretácii pravdepodobnosti, ktorú zastával v prvej fáze svojho filozofického vývoja. Väčší priestor bude venovaný propenzitnej interpretácii pravdepodobnosti, ktorú vytvoril sám Popper. Okrem bližšieho objasnenia základných predpokladov, z ktorých propenzitná interpretácia vychádza, sa v krátkosti zoznámime aj s jej vzťahom ku kvantovej teórii, predstavíme si jej rôzne varianty a na záver sa pozrieme na takzvaný Humphreysov paradox, ktorý súvisí s interpretáciou kauzality v jej rámci.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).