Detail príspevku/publikácie

Podoby a kritika holizmu v metodológii vied

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 750-761.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,213
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 07.08.2020 - 07:47
Počet stiahnutí PDF: 744

Abstrakt

Štúdia si kladie za cieľ preskúmať rôzne aspekty holizmu so špeciálnym dôrazom na problematiku vedeckého poznania a problém vedeckého realizmu. Budeme sledovať tradíciu holizmu, ktorú na jednej strane ovplyvnil predovšetkým W. V. O. Quine a v inom chápaní aj T. S. Kuhn. Po popise rôznych verzií holizmu (meta- fyzický, významový, explanačný, konfirmacionistický, empirický a pod.) zhodnotíme rôzne stránky holistického stanoviska, posúdime antiholistickú kritiku a načrtneme jej možnosti pre chápanie povahy a rozvoja vedeckého poznania.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).