Detail príspevku/publikácie

Pluralitní svět států a vize globální jednoty. Ke Kantově a Habermasově verzi kosmopolitismu

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 81-93.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,519
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 01.04.2020 - 15:13
Počet stiahnutí PDF: 304

Abstrakt

Předložený text se zabývá Kantovou a Habermasovou verzí kosmopolitismu. Ve svém projektu věčného míru Kant usiloval o překonání moderního systému států, vyznačujícího se sklonem k válce. V důsledku Kantova rozporného postoje ke světovému státu je však tento projekt zmatený. Ačkoliv pluralitní systém suverénních států může být s jistotou překonán jen prostřednictvím univerzálního „státu národů“ (Völkerstaat) či „světové republiky“ (Weltrepublik), tyto politické entity vyvolávají obavy z unifikace a despotismu, jež byly původně spojeny s univerzální monarchií. Podobný problém se objevuje také v Habermasově verzi kosmopolitismu. Ačkoliv Habermas nakonec tvrdí, že je potřeba vyhnout se světovému státu, jeho koncepce je k němu tažena univerzalismem lidských práv, směřujících proti politickému partikularismu, stejně jako politikou míru, jež vyžaduje zřízení účinných mocenských kapacit na supranacionální úrovni prosazovaného globálního politického systému. Tento víceúrovňový politický systém navíc potlačuje svou nejnižší rovinu, tj. rovinu národních států. Kantovo a Habermasovo rozporné stanovisko odráží hlubší napětí mezi pluralitou a jednotou, jež postihuje moderní kosmopolitismus, často kritizovaný za antipluralismus. Cílem textu je tudíž objasnit rozpory Kantovy a Habermasovy koncepce a tím poukázat na možná úskalí moderního kosmopolitismu jako takového.

Kľúčové slová

Cosmopolitanism, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, Modern state, Perpetual peace, Plurality, Unity, World state

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).