Detail príspevku/publikácie

Plótinovi chlapci, Menónov otrok a etické dilemy

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 526-535.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,749
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 15.01.2021 - 12:28
Počet stiahnutí PDF: 516

Abstrakt

Príspevok nastoľuje otázku, prečo súčasní slovenskí študenti majú problém pracovať s etickými dilemami. Autor sa snaží ukázať, že príčinou môže byť absencia klasických morálnych príbehov v školskej výučbe. Aby toto tvrdenie odôvodnil, vyberá si jeden z Plótinových morálnych príbehov (En. 3,2,8) a na základe analýzy jeho štruktúry ukazuje, že táto, na prvý pohľad triviálna moralita, vedie vďaka svojej premyslenej štruktúre k netriviálnym záverom. Následne sa venuje interpretácii známej „hodiny geometrie“ z Platónovho dialógu Menón (82b-86c) aby objasnil, ako funguje naše porozumenie nejakému problému. V závere sa autor snaží ukázať, aké dôležité môžu byť morálne príbehy pri rozvoji našich interpretačných a rozhodovacích zručností a argumentuje, že slabá schopnosť študentov pracovať s etickými dilemami je dôsledkom absencie dobre zostavených morálnych príbehov vo vzdelávacom procese.

Kľúčové slová

Knowledge, Moral dilemmas, Moral stories, Plato, Plotinus, True belief, Understanding

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).