Detail príspevku/publikácie

Philosophy as Grotesque: The Case of Nietzsche

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 503-513.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,796
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.01.2021 - 17:38
Počet stiahnutí PDF: 334

Abstrakt

Chápanie filozofie založené na obraze grotesky nám môže poskytnúť ontológiu zahŕňajúcu zmenu, tok a nepravidelnosti. Z takejto ontológie podľa mňa vyrastá epistemológia , podľa ktorej nie je možné reprezentovať a byť reprezentovaný pomocou tradičných filozofických nástrojov. Podľa môjho názoru Nietzsche chápal filozofiu práve ako založenú na obraze grotesky. Ak budeme k Nietzschemu prisupovať z tohto zorného uhla, pomôže nám to lepšie pochopiť jeho štýl, názory a jeho filozofiu vo všeobecnosti. Konkrétnejšie, mnohé hlbšie pohľady môžeme dosiahnuť tým, že rôzne aspekty jeho diela porovnáme s jednotlivými stránkami “teórie vychádzajúcej z grotesky”, keďže tá poskytuje filozofii cestu, ktorú hľadal Nietzsche: cestu prekračujúcu hranice, nejednoznačnú, premenlivú eklektickú a heterogénnu.

Kľúčové slová

Bakhtin, Embodiment, Excess, Grotesque, Nietzsche

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).