Detail príspevku/publikácie

The Philosopher against the Rhapsodist. Socrates and Ion as Characters in Plato’s Ion

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 2, s. 108-118.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,159
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 18:13
Počet stiahnutí PDF: 270

Abstrakt

Kritiku poézie v dialógu Ion rozvíja Platón v zreteľnom politickom kontexte. Na rozdiel od starého modelu poznania reprezentovaného poéziou tu Platón predstavuje jeho nový model stelesňovaný filozofiou. Tá spochybňuje legitímnosť básnikov a rapsódov ako kompetentných vodcov polis a občanov. V jeho kritike majú kľúčový význam postavy a dramatické prvky dialógu. Aténsky filozof tak v postavách Iona Sokrata predstavuje všetky charakteristické znaky skutočného rapsóda tých čias, ako aj charakteristické črty Sokrata ako filozofa.

Kľúčové slová

Enthousiasmós (divine inspiration), Ion, Plato, Poetry, Rhapsodist, Téchne (craft)

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).