Detail príspevku/publikácie

Penelope Maddyová medzi realizmom a naturalizmom

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 522-537.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,106
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 21:26
Počet stiahnutí PDF: 785

Abstrakt

Matematika je často považovaná za apriórnu disciplínu, ktorej tvrdenia sú analytické. Cieľom tejto state je prispieť k rozpracovaniu výkladu, ktorý by matematiku vnímal ako disciplínu s vlastným predmetom skúmania, ktorý poznáva skúsenostne a pri poznávaní ktorého nás obohacuje o syntetické poznatky. Zameriam sa pritom na jeden pokus o takýto výklad matematiky, ktorý prednedávnom predložila Penelope Maddy.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).